طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دیوان امیرالشعراء محمدبن عبدالملک نیشابوری متخلص به معزی متضمن قصاید و غزلیات و معطعات و مشمل بر حوادث تاریخی پنجاه و پنج سال