طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گزيده متون ادب فارسي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۱۰۱۶۶۴۳۱۱۶۶۴۳۱۱دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۶۴۳۲۱۶۶۴۳۲۲دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۶۴۳۳۱۶۶۴۳۳۳دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۶۴۳۴۱۶۶۴۳۴۴دانشکده حقوق0
۱۰۷۱۰۱۶۶۴۳۵۱۶۶۴۳۵۵دانشکده حقوق0
۱۰۲۲۰۱۷۰۱۶۹۱۷۰۱۶۹۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۷۰۱۷۱۸کتاب‌خانه مرکزیوجین