طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ سمنان شامل وقایع تاریخی از دوران ماقبل تاریخ تا عصر حاضرتحقیقتات باستان شناسی حغرافیای تاریخی شرح احوال رجال ومعارف سمنا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220075206۷۵۲۰۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075207۷۵۲۰۷۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330075208۷۵۲۰۸۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075209۷۵۲۰۹۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10550075210۷۵۲۱۰۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220182144۱۸۲۱۴۴۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه