طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اسرار کودتادی ‎۲۸ مرداد شرح عملیات چکمه ( آجاکس)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220231085۲۳۱۰۸۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220231086۲۳۱۰۸۶۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220231087۲۳۱۰۸۷۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550231088۲۳۱۰۸۸۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550231089۲۳۱۰۸۹۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0