طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطلع الشمس تاريخ ارض اقدس ومشهد مقدس در تاريخ وجغرافياي مشروح بلادواماکن خراسان بانضمام فهارس مختلف ‎۰ فهرست مندرجات ‎۰فهرست

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۲۰۸۵۲۶۲‎و‎۱۱مرجع کتابخانه مرکزیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
۲۰۸۵۲۷۳۱مرجع کتابخانه مرکزیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10550208528۲۰۸۵۲۸۲‎و‎۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانیاین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10810208529۲۰۸۵۲۹۳۲دانشکده علوم زمیناین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.