طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

یا انسان پیروز خواه شد؟ حقیقت وافسانه در سیاست جهانی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۷۵۰۱۹۱۱۲۶۱۹۱۱۲۶۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۹۱۱۲۷۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۱۹۱۱۲۸۱۹۱۱۲۸۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۲۲۰۲۲۸۱۳۴۲۲۸۱۳۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۲۸۱۳۵۲۲۸۱۳۵۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۲۸۱۳۶۲۲۸۱۳۶۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۲۸۱۳۷۲۲۸۱۳۷۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0