طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

التنبیه و الاشراف فارسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220065081۶۵۰۸۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220065082۶۵۰۸۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220065083۶۵۰۸۳۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220065126۶۵۱۲۶۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220171658۱۷۱۶۵۸۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220204641۲۰۴۶۴۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220204642۲۰۴۶۴۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550204644۲۰۴۶۴۴۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550204645۲۰۴۶۴۵۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220225755۲۲۵۷۵۵۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550225756۲۲۵۷۵۶۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105501236971236975دانشکده ادبیات و علوم انسانی0