طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

( تاریخ الامم و الملوک فارسی ) تاریخنامه طبری گردانیده منسوب به بلعمی از کهن ترین متون فارسی بخش چاپ ناشده

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220212121۲۱۲۱۲۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220212122۲۱۲۱۲۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220212123۲۱۲۱۲۳۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550212126۲۱۲۱۲۶۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550212127۲۱۲۱۲۷۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550212128۲۱۲۱۲۸۲۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550212129۲۱۲۱۲۹۳۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550212124۲۱۲۱۲۴۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550212125۲۱۲۱۲۵۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0