طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ سیاسی اسلام

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۹۹۲۹۲۹۹۲۹۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۹۹۲۹۳۹۹۲۹۳۲-۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۲۸۹۶۱۰۲۸۹۶۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۲۸۹۷۱۰۲۸۹۷۲-۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۲۸۹۸۱۰۲۸۹۸۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۲۸۹۹۱۰۲۸۹۹۲،‎۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۱۰۲۹۰۲۱۰۲۹۰۲۱۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۰۲۹۰۳۱۰۲۹۰۳۲-۳۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۱۴۳۴۸۴۱۴۳۴۸۴۲-۳۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۵۱۴۷۱۴۵۱۴۷۱۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۱۰۱۷۳۰۳۸۱۷۳۰۳۸۱۶دانشکده مهندسی برق0
۱۰۵۵۰۰۹۹۲۹۵۹۹۲۹۵۲ - ۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0