طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

یادداشت های زیرزمینی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220022764۲۲۷۶۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220022765۲۲۷۶۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220022766۲۲۷۶۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۲۷۶۷۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
10220022768۲۲۷۶۸۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550068129۶۸۱۲۹۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650143883۱۴۳۸۸۳۱۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220318476۳۱۸۴۷۶۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220318477۳۱۸۴۷۷۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550067318۶۷۳۱۸۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550085775۸۵۷۷۵۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0