طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ادیسه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220062604۶۲۶۰۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220010185۱۰۱۸۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220010184۱۰۱۸۴۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220007049۷۰۴۹۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220007048۷۰۴۸۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220024383۲۴۳۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550125408۱۲۵۴۰۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550081409۸۱۴۰۹۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220203892۲۰۳۸۹۲۱۱کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۲۳۵۷۴۱۲کتاب‌خانه مرکزیوجین