طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

امريکا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۸۳۰۶۴۱۸۳۰۶۴۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۲۶۲۸۱۸۲۶۲۸۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۲۱۲۰۵۳۴کتاب‌خانه مرکزیوجین
۲۱۲۰۵۴۵کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۰۲۲۰۲۱۲۰۵۵۲۱۲۰۵۵۶کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۱۰۳۰۹۸۶۰۳۰۹۸۶۰۷دانشکده علوم زمین0
۱۰۲۲۰۴۱۹۱۰۶۴۱۹۱۰۶۸کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه