طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

هملت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220029436۲۹۴۳۶۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220029437۲۹۴۳۷۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220009912۹۹۱۲۳کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/08/12 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550085359۸۵۳۵۹۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550085360۸۵۳۶۰۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550085361۸۵۳۶۱۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550125353۱۲۵۳۵۳۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220203900۲۰۳۹۰۰۱۰کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۷۰۵۳۷کتاب‌خانه مرکزیوجین
10220471465۴۷۱۴۶۵۹کتاب‌خانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه