طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شعر افريقا شعر سياه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220115946۱۱۵۹۴۶۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220115947۱۱۵۹۴۷۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220115948۱۱۵۹۴۸۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550115949۱۱۵۹۴۹۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550115950۱۱۵۹۵۰۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0