طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثيرموسيقي بر روان واعصاب and the soul linfluence delamusique sur l'ame et les metsInfluence of music on the nervous sysemsبانظريه وعقايد جمعي از دانشمندان بزرگ اروپا وامريکا وعلماي فيريولوژي