طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مسائل جنسی و اختلات روان تنی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۴۰۶۷۷۲۴۰۶۷۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۴۰۶۷۸۲۴۰۶۷۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۴۰۶۷۹۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۴۰۶۸۰۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۴۰۶۸۱۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۲۲۰۲۳۴۱۰۹۲۳۴۱۰۹۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۳۴۱۱۳۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۳۴۱۱۴۲۳۴۱۱۴۱۱دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0