طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آموزش آرامش تدريجي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۲۷۴۰۶۲۲۷۴۰۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۲۲۷۴۰۸۲۲۷۴۰۸۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۲۷۴۱۰۲۲۷۴۱۰۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۲۷۴۱۱۲۲۷۴۱۱۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۳۲۸۷۰۲۳۲۸۷۰۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۲۷۴۰۹۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۲۷۴۱۲۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۳۲۸۷۱۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین