طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گیاه شناسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220000791۷۹۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880153114۱۵۳۱۱۴۲۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880153111۱۵۳۱۱۱۲۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880153108۱۵۳۱۰۸۲۳دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880153115۱۵۳۱۱۵۳۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880153112۱۵۳۱۱۲۳۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880153109۱۵۳۱۰۹۳۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880153116۱۵۳۱۱۶۴۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880153113۱۵۳۱۱۳۲۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880153110۱۵۳۱۱۰۳۴دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10220211323۲۱۱۳۲۳۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه