طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کورموفیت‌های ایران ( سیستماتیک گیاهی )

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220240379۲۴۰۳۷۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220240380۲۴۰۳۸۰۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880240381۲۴۰۳۸۱۱۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880241123۲۴۱۱۲۳۱۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880241124۲۴۱۱۲۴۱۵دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880241125۲۴۱۱۲۵۱۶دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880267288۲۶۷۲۸۸۲۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880267289۲۶۷۲۸۹۲۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880267290۲۶۷۲۹۰۲۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880267291۲۶۷۲۹۱۲۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10220267292۲۶۷۲۹۲۲۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880275554۲۷۵۵۵۴۳۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880275555۲۷۵۵۵۵۴۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880275556۲۷۵۵۵۶۳۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880275557۲۷۵۵۵۷۴۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880275558۲۷۵۵۵۸۳۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880275559۲۷۵۵۵۹۴۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880267872۲۶۷۸۷۲۲۶دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10810272986۲۷۲۹۸۶۲۷دانشکده علوم زمین0
10880307321۳۰۷۳۲۱۱۷دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10810272985۲۷۲۹۸۵۱۸دانشکده علوم زمین0
10810272987۲۷۲۹۸۷۳۴دانشکده علوم زمین0
10880356324۳۵۶۳۲۴۴۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10900373314۳۷۳۳۱۴۲۸پژوهشکده علوم محیطی0
10900373315۳۷۳۳۱۵۴۵پژوهشکده علوم محیطی0