طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آئین دادرسی کیفری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220210771۲۱۰۷۷۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220210772۲۱۰۷۷۲۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220210773۲۱۰۷۷۳۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710210774۲۱۰۷۷۴۱۴دانشکده حقوق0
10710210775۲۱۰۷۷۵۱۵دانشکده حقوق0
10710231788۲۳۱۷۸۸۳۳دانشکده حقوق0
10710231789۲۳۱۷۸۹۳۴دانشکده حقوق0
10710231790۲۳۱۷۹۰۳۵دانشکده حقوق0
10710231791۲۳۱۷۹۱۳۶دانشکده حقوق0
10710231792۲۳۱۷۹۲۳۷دانشکده حقوق0
10710231793۲۳۱۷۹۳۳۸دانشکده حقوق0
10710231794۲۳۱۷۹۴۳۹دانشکده حقوق0
10710231795۲۳۱۷۹۵۳۱۰دانشکده حقوق0