طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

قتل شبه عمد و مسائل آن

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220239374۲۳۹۳۷۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220239375۲۳۹۳۷۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710239376۲۳۹۳۷۶۳دانشکده حقوق0
10710239377۲۳۹۳۷۷۴دانشکده حقوق0
10710239378۲۳۹۳۷۸۵دانشکده حقوق0
10710239379۲۳۹۳۷۹۶دانشکده حقوق0
10710239380۲۳۹۳۸۰۷دانشکده حقوق0
10710239381۲۳۹۳۸۱۸دانشکده حقوق0