طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق جزا مسئولیت کیفری

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220215313۲۱۵۳۱۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710215315۲۱۵۳۱۵۴دانشکده حقوق0
10710215316۲۱۵۳۱۶۵دانشکده حقوق0
10710215317۲۱۵۳۱۷۶دانشکده حقوق0
10710215318۲۱۵۳۱۸۷دانشکده حقوق0
10710215319۲۱۵۳۱۹۸دانشکده حقوق0
10710215321۲۱۵۳۲۱۱۰دانشکده حقوق0
10220215312۲۱۵۳۱۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710215320۲۱۵۳۲۰۹دانشکده حقوق0