طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

زمینه حقوق جزای عمومی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220237914۲۳۷۹۱۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220237915۲۳۷۹۱۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710237916۲۳۷۹۱۶۳دانشکده حقوق0
10710237917۲۳۷۹۱۷۴دانشکده حقوق0
10710237918۲۳۷۹۱۸۵دانشکده حقوق0
10710237919۲۳۷۹۱۹۶دانشکده حقوق0
10710237920۲۳۷۹۲۰۷دانشکده حقوق0
10710237921۲۳۷۹۲۱۸دانشکده حقوق0
10710237922۲۳۷۹۲۲۹دانشکده حقوق0
10710237923۲۳۷۹۲۳۱۰دانشکده حقوق0
10710237924۲۳۷۹۲۴۱۱دانشکده حقوق0
10710237925۲۳۷۹۲۵۱۲دانشکده حقوق0
10220323270۳۲۳۲۷۰۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه