طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی مخزن الاسرار ، خسرو شیرین ، لیلی و مجنون هفت پیکر ، بهرام نامه ، هفت گنبد ، اسکندر نامه ، شرفنامه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550077339۷۷۳۳۹۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220014960۱۴۹۶۰۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220014961۱۴۹۶۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220072896۷۲۸۹۶۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550083286۸۳۲۸۶۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550092369۹۲۳۶۹۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220171159۱۷۱۱۵۹۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220171160۱۷۱۱۶۰۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220189272۱۸۹۲۷۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1055083287۸۳۲۸۷۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550304047۳۰۴۰۴۷۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0