طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : بمنظور نگهداری و تغییرات در زیرساخت مرکز داده دانشگاه، سامانه از روز چهارشنبه مورخ 1398/8/1 تا تاریخ 1398/8/4 در دسترس نمی‌باشد.

شیخ صنعان از منطق‌الطیر عطار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220074172۷۴۱۷۲۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10550141073۱۴۱۰۷۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550141075۱۴۱۰۷۵۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550141077۱۴۱۰۷۷۶دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550141079۱۴۱۰۷۹۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550141080۱۴۱۰۸۰۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550392820۳۹۲۸۲۰۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0