طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کریم خان زند

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۷۱۵۴۰۱۷۱۵۴۰۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۶۰۷۲۱۶۰۷۲۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۶۰۷۲۲۶۰۷۲۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۶۰۷۲۶۶۰۷۲۶۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۸۲۹۹۴۸۲۹۹۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۰۶۰۷۲۷۶۰۷۲۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۵۲۲۱۷۱۱دانشکده حقوقوجین