طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کریم خان زند

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۷۱۵۴۰۱۷۱۵۴۰۱۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۶۰۷۲۱۶۰۷۲۱۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۶۰۷۲۲۶۰۷۲۲۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۶۰۷۲۶۶۰۷۲۶۷کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۸۲۹۹۴۸۲۹۹۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۰۶۰۷۲۷۶۰۷۲۷دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۵۲۲۱۷۱۱دانشکده حقوقوجین