طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ روسیه شوروی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220182941۱۸۲۹۴۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220182942۱۸۲۹۴۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220182943۱۸۲۹۴۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650182945۱۸۲۹۴۵۱۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650185158۱۸۵۱۵۸۱۴دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650185161۱۸۵۱۶۱۲۵دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650193424۱۹۳۴۲۴۲۷دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220202227۲۰۲۲۲۷۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202228۲۰۲۲۲۸۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202229۲۰۲۲۲۹۱۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202230۲۰۲۲۳۰۲۹کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202231۲۰۲۲۳۱۱۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220202232۲۰۲۲۳۲۲۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه