طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گیاه‌شناسی عمومی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220193022۱۹۳۰۲۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220193023۱۹۳۰۲۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220193024۱۹۳۰۲۴۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220193025۱۹۳۰۲۵۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220193026۱۹۳۰۲۶۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880193027۱۹۳۰۲۷۱۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880193028۱۹۳۰۲۸۲۴دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880193029۱۹۳۰۲۹۱۵دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880193030۱۹۳۰۳۰۲۵دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880193031۱۹۳۰۳۱۱۶دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880193032۱۹۳۰۳۲۲۶دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10220236156۲۳۶۱۵۶۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880307306۳۰۷۳۰۶۱۸دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880307307۳۰۷۳۰۷۲۸دانشکده علوم و فناوری زیستی0
108105439365439361دانشکده علوم زمیندردسترس0