طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

وظیفه ادبیات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۱۰۱۲۳۱۱۰۱۲۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۱۰۱۲۵۱۱۰۱۲۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۱۱۰۱۲۶۱۱۰۱۲۶۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۵۵۰۱۱۰۱۲۷۱۱۰۱۲۷۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۶۵۰۱۳۸۶۰۰۱۳۸۶۰۰۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۱۰۱۲۴۲کتاب‌خانه مرکزیوجین