طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گامي در الفبا

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۹۹۳۰۵۹۹۳۰۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۹۹۳۰۶۹۹۳۰۶۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۹۹۳۰۷۹۹۳۰۷۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۷۱۰۲۲۷۳۹۱۲۲۷۳۹۱۸دانشکده حقوق0
۹۹۳۰۳۱کتاب‌خانه مرکزیوجین
۹۹۳۰۴۲کتاب‌خانه مرکزیوجین
۱۵۷۷۹۰۷کتاب‌خانه مرکزیوجین