طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گزارش اطلس منابع آب ايران ( تهران ) وزارت نيرو معاونت بهره برداري ومديريت منابع آب دفتر برنامه ريزي و مطالعات منابع آب تلفيق

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10810238376۲۳۸۳۷۶۱۱دانشکده علوم زمیناین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10810238377۲۳۸۳۷۷۲۱دانشکده علوم زمیناین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.
10810238375۲۳۸۳۷۵اطلس۱دانشکده علوم زمیناین کتاب مرجع است.لطفا برای دریافت آن حضوری مراجعه نمایید.