طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ ریاضیات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۰۱۶۲۰۱۰۱۶۲۰۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۱۶۲۲۱۰۱۶۲۲۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۴۶۲۴۱۶۴۶۲۴۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۲۶۱۲۹۵۲۶۱۱۷دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۲۶۲۲۹۵۲۶۲۲۱دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۲۶۳۲۹۵۲۶۳۱۸دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۲۶۴۲۹۵۲۶۴۲۲دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۱۶۲۳۱۴دانشکده مدیریت و حسابداریوجین