طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

تاريخ رياضيات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۱۰۱۶۲۰۱۰۱۶۲۰۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۱۰۱۶۲۲۱۰۱۶۲۲۱۳دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۶۴۶۲۴۱۶۴۶۲۴۱۶کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۲۶۱۲۹۵۲۶۱۱۷دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۲۶۲۲۹۵۲۶۲۲۱دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۲۶۳۲۹۵۲۶۳۱۸دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۲۹۵۲۶۴۲۹۵۲۶۴۲۲دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۱۶۲۳۱۴دانشکده مدیریت و حسابداریوجین