طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

استراتژی معاصر، نظریات و خطمشی‌ها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۶۵۰۲۲۹۵۴۴۲۲۹۵۴۴۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۲۲۹۵۴۵۲۲۹۵۴۵۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۸۱۰۲۳۹۰۱۸۲۳۹۰۱۸۴دانشکده علوم زمین0
۱۰۲۲۰۲۶۲۵۲۵۲۶۲۵۲۵۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۵۰۲۶۲۵۲۶۲۶۲۵۲۶۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۵۰۲۶۲۵۲۷۲۶۲۵۲۷۷دانشکده مدیریت و حسابداری0
۱۰۸۱۰۲۹۹۹۰۹۲۹۹۹۰۹۸دانشکده علوم زمین0
۱۱۱۰۱۰۴۰۱۰۲۱۴۰۱۰۲۱۹مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه