طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق مدنی ، عقود معین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220075425۷۵۴۲۵۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075427۷۵۴۲۷۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650144165۱۴۴۱۶۵۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145926۱۴۵۹۲۶۱۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10710151670۱۵۱۶۷۰۱‎ ضميمه۱دانشکده حقوق0
10710151671۱۵۱۶۷۱۱‎ ضميمه۲دانشکده حقوق0
10220231688۲۳۱۶۸۸۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220231689۲۳۱۶۸۹۳۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710231690۲۳۱۶۹۰۳۳دانشکده حقوق0
10710231691۲۳۱۶۹۱۳۴دانشکده حقوق0
10710231692۲۳۱۶۹۲۳۵دانشکده حقوق0
10710231693۲۳۱۶۹۳۳۶دانشکده حقوق0
10710231694۲۳۱۶۹۴۳۷دانشکده حقوق0
10710231695۲۳۱۶۹۵۳۸دانشکده حقوق0
10710231696۲۳۱۶۹۶۳۹دانشکده حقوق0
10710231697۲۳۱۶۹۷۳۱۰دانشکده حقوق0
10710231698۲۳۱۶۹۸۳۱۱دانشکده حقوق0
10710231699۲۳۱۶۹۹۳۱۲دانشکده حقوق0
10220232690۲۳۲۶۹۰۳۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220232691۲۳۲۶۹۱۳۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220232692۲۳۲۶۹۲۳۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه