طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

شالوده صنعت شيميائي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220079413۷۹۴۱۳۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220143745۱۴۳۷۴۵۲۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440143738۱۴۳۷۳۸۱۳دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440143739۱۴۳۷۳۹۲۳دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440143740۱۴۳۷۴۰۱۴دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440143741۱۴۳۷۴۱۲۴دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440143742۱۴۳۷۴۲۱۵دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10440143743۱۴۳۷۴۳۲۵دانشکده علوم ریاضیمراجعه حضوری به کتابخانه
10810153134۱۵۳۱۳۴۱۶دانشکده علوم زمینوجین
10810153135۱۵۳۱۳۵۲۶دانشکده علوم زمینوجین
10220119274۱۱۹۲۷۴۲۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه