طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شالوده صنعت شيميائي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220079413۷۹۴۱۳۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220143745۱۴۳۷۴۵۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440143738۱۴۳۷۳۸۱۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440143739۱۴۳۷۳۹۲۳دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440143740۱۴۳۷۴۰۱۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440143741۱۴۳۷۴۱۲۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440143742۱۴۳۷۴۲۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10440143743۱۴۳۷۴۳۲۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10810153134۱۵۳۱۳۴۱۶دانشکده علوم زمینوجین
10810153135۱۵۳۱۳۵۲۶دانشکده علوم زمینوجین
10220119274۱۱۹۲۷۴۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه