طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبادي علم شبکه‌ها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۶۵۸۵۷۶۵۸۵۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۶۵۸۵۹۶۵۸۵۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۰۶۵۸۶۰۶۵۸۶۰۴دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۴۴۰۰۶۵۸۶۱۶۵۸۶۱۵دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۱۰۲۰۱۳۸۱۲۰۱۳۸۱۶دانشکده مهندسی برق0
۲۰۹۹۸۴۷کتاب‌خانه مرکزیوجین