طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آموزش و درمان معلولين: <ابعاد تازه اي در برنامه هاي مخصوص معلولين رشدي>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۵۲۱۶۶۲۵۲۱۶۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۲۵۲۱۶۷۲۵۲۱۶۷۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۲۵۲۱۶۸۲۵۲۱۶۸۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۷۷۱۹۷۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۷۷۱۹۸۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۷۷۱۹۹۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۳۳۶۳۲۱۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۸۹۰۳۴۰۵۴۳۳۴۰۵۴۳۸پژوهشکده خانواده0
۱۰۸۷۰۳۶۲۹۴۷۳۶۲۹۴۷۹دانشکده علوم ورزشی و تندرستی0
۱۰۲۲۰۴۲۳۰۳۸۴۲۳۰۳۸۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۲۳۰۳۹۴۲۳۰۳۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۸۹۰۴۴۴۱۲۹۴۴۴۱۲۹۱۲پژوهشکده خانواده0