طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کودک از نظر وراثت و تربيت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۰۱۵۹۷۱۵۹۷۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۰۱۵۹۸۱۵۹۸۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۰۱۵۱۳۱۵۱۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۸۵۱۹۱۰۸۵۱۹۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۰۸۵۲۰۱۰۸۵۲۰۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۱۰۱۵۱۷۰۷۱۵۱۷۰۷۱۵دانشکده حقوقوجین
۱۹۷۷۶۹۱۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۹۷۷۷۰۲۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین