طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روانشناسي و دشواريهاي تربيتي

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۰۵۸۱۴۵۸۱۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۰۵۸۱۵۵۸۱۵۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۲۶۲۲۶۲۶۲۲۶۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۸۵۷۱۲۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۸۵۷۱۳۹دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۸۷۵۵۸۱۰دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۲۲۰۰۸۷۵۵۹۸۷۵۵۹۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۷۵۰۱۱۸۴۵۲۱۱۸۴۵۲۱۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۰۷۵۰۱۲۱۷۵۹۱۲۱۷۵۹۱۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۱۲۱۷۶۰۱۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۲۱۷۶۱۱۵دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۳۹۷۲۹۱۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین