طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ياري کودک به کودک

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۲۲۷۸۴۸۲۲۷۸۴۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۲۷۸۴۹۲دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۷۵۰۲۲۷۸۵۰۲۲۷۸۵۰۳دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
۲۲۷۸۵۱۴دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۱۰۲۲۰۲۳۶۸۷۱۲۳۶۸۷۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۲۳۶۸۷۲۶دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین
۲۳۶۸۷۳۷دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیوجین