طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گزارش ایران به سال ‎۱۳۰۵ ق. ‎۱۸۸۷م

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220221699۲۲۱۶۹۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330221700۲۲۱۷۰۰۲دانشکده معماری و شهرسازی0
10330221701۲۲۱۷۰۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10550234457۲۳۴۴۵۷۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550234458۲۳۴۴۵۸۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220234459۲۳۴۴۵۹۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220254723۲۵۴۷۲۳۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
119010500613500613بنیاد رواقی0
105505462755462759دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0