طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۳۳۳ [سيصد و سي و سه] چهره درخشان

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550088340۸۸۳۴۰۳۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550088342۸۸۳۴۲۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220020424۲۰۴۲۴۳۲کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220020425۲۰۴۲۵کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220020416۲۰۴۱۶۲۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220020417۲۰۴۱۷کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220020421۲۰۴۲۱۱۱کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220020423۲۰۴۲۳۳۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
10220020420۲۰۴۲۰۱۳کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه