طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سرزمین قزوین: <سابقه تاریخی و آثار باستانی و بناهای تاریخی سرزمین قزوین>

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220026249۲۶۲۴۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220026250۲۶۲۵۰۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220026251۲۶۲۵۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330075364۷۵۳۶۴۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10550075365۷۵۳۶۵۷دانشکده ادبیات و علوم انسانیوجین
10330077279۷۷۲۷۹۹دانشکده معماری و شهرسازی0
10220077280۷۷۲۸۰۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220080968۸۰۹۶۸۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330148993۱۴۸۹۹۳۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330322908۳۲۲۹۰۸۱۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10550307162۳۰۷۱۶۲۱۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220026253۲۶۲۵۳۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه