طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تجارب الامم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220209422۲۰۹۴۲۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209423۲۰۹۴۲۳۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209424۲۰۹۴۲۴۲۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209425۲۰۹۴۲۵۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209427۲۰۹۴۲۷۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209428۲۰۹۴۲۸۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209429۲۰۹۴۲۹۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220209430۲۰۹۴۳۰۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550209433۲۰۹۴۳۳۱۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209437۲۰۹۴۳۷۱۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209438۲۰۹۴۳۸۱۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550209440۲۰۹۴۴۰۲۱۸دانشکده ادبیات و علوم انسانی0