طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ بناکتی ،روضه اولی الالباب فی معرفه التواریخ و الانساب

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10330016797۱۶۷۹۷۱دانشکده معماری و شهرسازی0
10220066032۶۶۰۳۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220075695۷۵۶۹۵۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550075696۷۵۶۹۶۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550075697۷۵۶۹۷۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10330075698۷۵۶۹۸۶دانشکده معماری و شهرسازی0
10330075699۷۵۶۹۹۷دانشکده معماری و شهرسازی0
10330007999۷۹۹۹۸دانشکده معماری و شهرسازی0
10650142443۱۴۲۴۴۳۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220183838۱۸۳۸۳۸۱۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه