طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ قرون وسطی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220066163۶۶۱۶۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220066164۶۶۱۶۴۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220066165۶۶۱۶۵۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10710066605۶۶۶۰۵۱۱دانشکده حقوق0
10710066606۶۶۶۰۶۱۲دانشکده حقوق0
10330066607۶۶۶۰۷۱۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330066608۶۶۶۰۸۱۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330066609۶۶۶۰۹۱۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10220066372۶۶۳۷۲۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10330077757۷۷۷۵۷۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10330077773۷۷۷۷۳دانشکده معماری و شهرسازی0
10650078508۷۸۵۰۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10550007620۷۶۲۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220077777۷۷۷۷۷۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220056999۵۶۹۹۹۳۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220077781۷۷۷۸۱۳۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220077789۷۷۷۸۹۳۰کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550083954۸۳۹۵۴۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550085582۸۵۵۸۲۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10650145330۱۴۵۳۳۰۱۸دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145331۱۴۵۳۳۱۱۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145332۱۴۵۳۳۲۲۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145333۱۴۵۳۳۳۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145334۱۴۵۳۳۴۲۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650145335۱۴۵۳۳۵۲۳دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10330147651۱۴۷۶۵۱۲۴دانشکده معماری و شهرسازی0
10330147652۱۴۷۶۵۲۲۵دانشکده معماری و شهرسازی0
10650154721۱۵۴۷۲۱۲۶دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
1055083953۸۳۹۵۳۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550013418۱۳۴۱۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550062759۶۲۷۵۹۴دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
103305625425625421دانشکده معماری و شهرسازیدردسترس0