طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ یعقوبی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220005588۵۵۸۸۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220005589۵۵۸۹۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220093881۹۳۸۸۱۱۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220093882۹۳۸۸۲۲۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550101153۱۰۱۱۵۳۱۳دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220101155۱۰۱۱۵۵۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220101156۱۰۱۱۵۶۲۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220167522۱۶۷۵۲۲۱۶کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220177431۱۷۷۴۳۱۱۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220177432۱۷۷۴۳۲۲۷کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220214702۲۱۴۷۰۲۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220214703۲۱۴۷۰۳۲۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550214704۲۱۴۷۰۴۱۹دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220350809۳۵۰۸۰۹۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220350810۳۵۰۸۱۰۲۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10860368845۳۶۸۸۴۵۱۱۲دانشکده الهیات و ادیان0
10860368846۳۶۸۸۴۶۲۱۲دانشکده الهیات و ادیان0
10550214705۲۱۴۷۰۵دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550214707۲۱۴۷۰۷۲۱۰دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550103540۱۰۳۵۴۰۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105505422005422002دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0