طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

دیوان شرقی West-Ostlicher Diwan:قطعات منتخبه از:مغنی نامه ،حاقظ نامه ،عشق نامه ،ساقی نامه ،زلیخانامه ،پارسی نامه ،تیمورنامه ،خ

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550091332۹۱۳۳۲۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550091333۹۱۳۳۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10710150087۱۵۰۰۸۷۳دانشکده حقوق0
10710150090۱۵۰۰۹۰۴دانشکده حقوق0