طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

موقعيت کلي هنر و ادبيات کنوني.يک گفتار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۲۲۰۰۹۵۱۰۶۹۵۱۰۶۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۰۹۵۱۰۷۹۵۱۰۷۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۶۵۰۱۳۸۴۳۵۱۳۸۴۳۵۹دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۶۵۰۱۴۴۲۵۰۱۴۴۲۵۰۱۰دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
۱۰۵۵۰۱۴۹۲۷۹۱۴۹۲۷۹۱۱دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۰۲۲۰۱۶۶۷۱۸۱۶۶۷۱۸۱۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۱۸۶۵۵۸۱۸۶۵۵۸۱۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۵۵۰۰۹۴۱۳۵۹۴۱۳۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
۱۴۹۸۱۰۱۲دانشکده حقوقوجین