طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گیاه‌شناسی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10880089965۸۹۹۶۵۱دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10220108886۱۰۸۸۸۶۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220108887۱۰۸۸۸۷۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880143202۱۴۳۲۰۲۲۲دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880143203۱۴۳۲۰۳۲۳دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880178262۱۷۸۲۶۲۱۳دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880178263۱۷۸۲۶۳۱۴دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880188319۱۸۸۳۱۹۱۱۷دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880188320۱۸۸۳۲۰۱۱۸دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10220187461۱۸۷۴۶۱۱۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220187464۱۸۷۴۶۴۱۸کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10880181801۱۸۱۸۰۱۱۱۰دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880181802۱۸۱۸۰۲۱۱۱دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880181803۱۸۱۸۰۳۱۱۲دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880181804۱۸۱۸۰۴۱۱۳دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880188316۱۸۸۳۱۶۱۱۴دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880188317۱۸۸۳۱۷۱۱۵دانشکده علوم و فناوری زیستیوجین
10880188318۱۸۸۳۱۸۱۱۶دانشکده علوم و فناوری زیستی0
10880285595۲۸۵۵۹۵۱۱۹دانشکده علوم و فناوری زیستی0